top of page
  • תמונת הסופר/תDj Fredi

חוק הגבלת הרעש
מד דציבלים - חוק הגבלת הרעש

לפני כשנתיים נכנס לתוקף חוק חדש המחייב את בעלי האולמות וגני האירועים להתקין מכשיר הנקרא "מד דציבלים",מטרתו היא להגביל את עוצמת הווליום באירוע.

לפניכם הסבר מפורט על החוק והשלכותיו כפי שפורסם ב- "תקנות רישוי עסקים".

1. באולם שמחות ובגן אירועים יותקן, במקום קבוע ונגיש אך ורק לבעל רישיון העסק של האולם או הגן, לפי עניין, או למי שפועל מטעמו, התקן מד רעש אשר המיקרופון שלו גלוי ולא מכוסה, ותלוי המקום הנמצא במרחק של יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים.


2. התקן מד הרעש יותקן ויופעל באופן שיגרום:

- לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם השמחות או בגן האירועים, כאשר מפלס הרעש עולה, בכל מקום של ישיבת קהל, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה.  - לחידוש, באופן אוטומטי לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק. - באולם השמחות או בגן האירועים יוצב, במקום קריא ונראה לעין, שלט שייאמר בו כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש.


3. התקן מד הרעש יהיה מכויל, בכל עת, בהתאם להוראות היצרן.


4. בעל רישיון עסק של אולם שמחות או של גן אירועים, יגיש לרשות הרישוי עם הבקשה לרישיון או לגבי עסק קיים – אחת לשנה או במועד אחר, על פי דרישתה, דו"ח טכני שיכלול:

- תשריט של האולם עם ציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה. - ציון קיום התקן מד רעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון   ומיקום נורית ההתרעה. - פירוט מועדי ביצוע כיול מד הרעש ותוצאותיו. - המועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש לצורך כיוון התקן מד הרעש ותוצאותיהן.

17 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page